U skladu sa načinom organizovanja i poslovnom logikom, ukazala se potreba firmi da povere (Outsource) taj poslovni segment, deo oko obračuna zarada. Zahvaljujući najsavremanijem poslovnom softveru, stručnosti zaposlenih, u mogućnosti smo da Vam ponudimo, da taj segment poslovanja prepustite nama, bez obzira na ostale segmente knjigovodstvenih usluga.  

Poslovna komunikacija i efikanost je u potpunosti usavršena u skladu sa najzahtevnijim standardima.