Kao što smo i naveli naše usluge su prilagođene potrebama i zahtevima klijenata, savremenom poslovanju, kao i zakonskoj regulativi. Spektar usluga je širok, kao sto je i sama delatnost klijenata, bilo da su velika, srednja i mala preduzeća ili preduzetnici. Više informacija>>>

Outsorcing usluge

U skladu sa načinom organizovanja i poslovnom logikom, ukazala se potreba firmi da povere (Outsource) taj poslovni segment, deo oko obračuna zarada. Više informacija>>>