Usluge

Kao što smo i naveli naše usluge su prilagođene potrebama i zahtevima klijenata, savremenom poslovanju, kao i zakonskoj regulativi. Spektar usluga je širok, kao sto je i sama delat…

Posebna ponuda - Osnivanje preduzeća/firme

Svesni smo činjenice koliko je teško započeti svoj privatni posao, koliko troškova postoji a da firma i ne počne sa radom. Stoga smo formirali paket usluga koji  je potpuno besplat…

Cene

Polazeći od činjenice da svaka firma nosi određene spesifičnosti koje zahtevaju pojedinačni pristup i analizu, cenu usluge zajedno definišemo i ugovaramo, u zavisnosti od obima pos…

Kontakt

Kontaktirajte nas u vezi svih pitanja koja Vas zanimaju…