Polazeći od činjenice da svaka firma nosi određene spesifičnosti koje zahtevaju pojedinačni pristup i analizu, cenu usluge zajedno definišemo i ugovaramo, u zavisnosti od obima posla i dodatnih zahteva  na obostrano zadovoljstvo i nas i Vas kao klijenta.

Upit za cenovnik/ponudu

Naziv preduzeća(*)
Unesite naziv preduzeća.

Adresa preduzeća(*)
Unesite adresu preduzeća.

Telefon(*)
Unesite telefon preduzeća.

E-mail(*)
Unesite validnu E-Mail adresu.

Kontakt osoba(*)
Unesite kontakt osobu preduzeća.

Vrsta delatnosti(*)
Unesite vrstu delatnosti.

Broj zaposlenih(*)
Navedite broj zaposlenih

Obveznik PDV-a(*)
Izaberite odgovor

Podaci o poslovanju:

Poreski period za obračun PDV-a

Broj primljenih računa

Broj izdatih računa

Broj/vrednost osnovnih sredstava

Broj veleprodajnih objekata

Broj maloprodajnih objekata

Specifičnosti, napomene
Invalid Input

  

Navedeni podaci se koriste isključivo sa sastavljanje informativne ponude na zahtevani upit i u druge svrhe se neće koristiti.

Napomena: ukoliko ste novo osnovano pravno lice ili tek planirate da osnujete preduzeće u navedena polja unosite parametre na osnovu Vaše procene.

Odgovor na upit dobićete u najkraćem mogućem roku i on je informativnog karaktera.