Kot smo že navedli so naše storitve prilagojene potrebam in zahtevam strank, sodobnemu poslovanju in zakonodaji. Spekter storitev je širok, kot tudi sama dejavnost strank, bodisi, da so velika, majhna ali srednja podjetja ali podjetniki. Več informacij>>>

Outsourcing storitve

V skladu z načinom organizacije in poslovno logiko se je pokazala potreba firm, da zaupajo (Outsource) ta poslovni segment, del v zvezi z obračunom zaslužkov. Več informacij>>>