Soglašate se, da boste to spletno stran uporabljali le za zakonite namene. Ne smete uporabljati to spletno mesto za:

  • pošiljanje, objavo ali uporabo materialov, ki so agresivni, žaljivi, obrekljivi, nespodobni, nedolični, vsebujejo grožnje ali so nezakoniti in kršijo avtorske pravice, zaupnost, zasebnost in druge pravice
  • širjenje verižnih pisem, spam-a, neželeno ali škodljivo in zlonamerno ravnanje, ki povzroča ali lahko povzroči poškodbe, nadlegovanje, neprijetnosti ali nepotrebnega strahu pri uporabi te spletne strani

Ne smete se izogniti ali poskušati izogibanje varnostnih ukrepov ali poskušati spreminjati vsebine spletne strani, razen če je to izrecno dovoljeno.

Pridržujemo si pravico, da izključimo določene uporabnike tega servisa, kot tudi informacije o njih, če zlorabljajo to spletno stran (kar vključuje predvsem hakerske napade, prevare ali širjenje računalniških virusov). Lahko naredimo spremembe servisa brez predhodnega obvestila, in to lahko vključuje tudi odstranitev servisa kadarkoli.

V interesu vseh uporabnikov bomo sodelovali z inšpektorji in organi, odgovornimi za boj proti kriminalnim dejavnostim in kršenju sistemov in omrežja.

Administrator ne odgovarja za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali drugo škodo, ki izhaja iz uporabe te spletne strani ali drugih povezanih straneh.

Uradna spletna stran LBT company D.O.O. lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani. Povezane spletne strani niso nadzorovane od strani LBT Company D.O.O. in LBT comany D.O.O. ni odgovoren za njihovo vsebino (vključno z vsemi povezavami, ki jih vsebuje povezana stran ali vse spremembe ali posodobitve novih različic povezanih strani). LBT company D.O.O. ni odgovorna za kakršno koli obliko prenosa prejetih vsebin iz povezanega spletnega mesta. LBT company D.O.O. podjetje zagotavlja te povezave le kot ugodnost za uporabnike, tako da nastavitev teh povezav na uradni strani LBT company D.O.O. ne pomeni združenje LBT company D.O.O. z njihovimi operaterji.

Ogledate si lahko, kopirate in natisnete vsebino s te spletne strani izključno za osebne, nekomercialne namene. V nasprotnem primeru ne boste mogli uporabljati, spreminjati, kopirati, tiskati, prikazovati, reproducirati, distribuirati ali objavljati informacije iz te spletne strani brez izrecnega dovoljenja administratorja. Administrator lahko kadarkoli, brez predhodnega obvestila naredi spremembe na tem spletnem mestu.

Pravno veljaven in uradni del spletne strani je v srbskem jeziku.

Informacije na tej spletni strani lahko vsebujejo tehnične ali tipografske napake. Podatki se lahko spremenijo ali osvežijo brez predhodnega obvestila.

Varnost in spremljanje podatkov

Uradna spletna stran LBT company D.O.O. si pridržuje pravico, da zbira naslednje informacije o svojih uporabnikih:

  • ime domene, iz katere dostopate na spletno stran
  • datum in čas dostopa do spletne strain
  • naslov (znan tudi kot URL) iz katerega dostopate s klikom na povezavo za dostop do spletnega mesta LBT company D.O.O.

Zaradi varnosti spletne strani, se spremlja celoten omrežni promet, da bi se opredelili nepooblaščeni poskusi nalaganja ali spremembe podatkov, kot tudi poskusi kriminalnih dejavnosti. Navigacijski podatki se lahko uporabijo za pridobitev informacij v preiskavah oseb pooblaščenih za izvajanje zakona in na zahtevo sodnega postopka.

Poleg tega, uradna spletna stran LBT company D.O.O. in računalniški sistem, ki jo podpira, da bi se zaščitili pred nepooblaščeno uporabo in da bi se zagotovilo njeno pravilno delovanje, dostop posameznikov do tega mesta in računalniškega sistema, se spremljajo in zapisujejo od strani pooblaščenih oseb. Vsakdo, ki uporablja to stran in računalniški sistem, ki podpira spletno stran, izrecno soglaša s takšnim spremljanjem, in če se izkaže, zloraba ali kriminalne dejavnosti, se lahko izkoristi za prijavo pristojnim organom. Nepooblaščeni poskusi za nastavitev ali spremembo vsebine spletne strani, ali kako drugače poškoduje spletno mesto ali računalniški sistem, je strogo prepovedano in se kaznuje z zakonom.

Spreminjanje spletne strani brez predhodnega obvestila

Uradna spletna stran LBT company D.O.O. je javni servis. Ta stran je dinamična in se bo sčasoma spreminjala brez predhodnega obvestila. Uporabniki te spletne strani so zato v celoti odgovorni za preverjanje točnosti, popolnosti in ustreznosti vsebine na njej.