Kot smo že navedli so naše storitve prilagojene potrebam in zahtevam strank, sodobnemu poslovanju in zakonodaji. Spekter storitev je širok, kot tudi sama dejavnost strank, bodisi, da so velika, majhna ali srednja podjetja ali podjetniki. Vključujejo celotno področje računovodstva, ne glede na Vašo dejavnost, zato ne navajamo popolne specifikacije, temveč samo nekatere segmente, kot npr:

 • ustanovitev podjetja
 • knjigovodski – poslovni nasveti
 • pomoč pri izdelavi in optimizaciji tokov dokumentov
 • vodenje glavne knjige
 • analitične evidence
 • obračun davka na dodano vrednost
 • vodenje davčnih evidenc
 • izdelava zaključnega računa, davčnih bilanc
 • izdelava davčnih prijav
 • izdelava periodičnih bilanc na Vašo zahtevo, bodisi za Vaše potrebe ali za potrebe bank
 • obračun plač s pripadajočimi prijavami in nalogi za prenos
 • izdelava M-4
 • obračun pogodb o delu, avtorskih pogodb, zakupnin in pd.
 • prijave, odjave zaposlenih, informacije in nasveti o aktualnih spremembah in zakonskih predpisih