Zavedamo se samega dejstva, kako težko je začeti svoj zasebni posel, poleg tega pa so tu še začetni pomisleki:

  • Kaj vse je potrebno za ustanovitev firme?
  • Kateri dokumenti so potrebni?
  • Ustanovni akti?
  • Kakšna je zakonodaja?
  • Kakšni so pogoji za poslovanje?
  • Kolikšni so stroški preden firma sploh začne z delom?

Zato smo formirali paket storitev, ki je popolnoma brezplačen, ki Vam bo olajšal vsaj začetek poslovanja.

Ponudba se nanaša na stranke, s katerimi bomo sklenili pogodbo o vodenju poslovnih knjig, sestavlja pa jo brezplačna ustanovitev pravne osebe (plačate samo stroške taks in pristojbine pristojnim institucijam).