Υπηρεσίες

Όπως έχουμε προηγουμένως αναφέρει, οι υπηρεσίες μας προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας, στη σύγχρονη επιχείρηση καθώς και τη υφιστάμενη νομοθεσία. Η ποι…

Ειδική προσφορά - Ίδρυση εταιρείας

Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να ξεκινήσετε τη δική σας ιδιωτική επιχείρηση, πόσα έξοδα υπάρχουν ακόμα και πριν αρχίσει η εταιρεία να λειτουργεί. Γι' αυτό το λόγο έχουμε σχεδιάσει…

Τιμές

Έχοντας υπόψη ότι κάθε εταιρεία έχει κάποιες συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες που απαιτούν εξατομικευμένη προσέγγιση και ανάλυση, την τιμή της υπηρεσίας θα καθορίσουμε και θα συμφωνήσο…

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με όλα τα θέματα που σας ενδιαφέρουν ...…

Polazeći od činjenice da svaka firma nosi određene spesifičnosti koje zahtevaju pojedinačni pristup i analizu, cenu usluge zajedno definišemo i ugovaramo, u zavisnosti od obima posla i dodatnih zahteva  na obostrano zadovoljstvo i nas i Vas kao klijenta.

Upit za cenovnik/ponudu

Naziv preduzeća(*)
Unesite naziv preduzeća.

Adresa preduzeća(*)
Unesite adresu preduzeća.

Telefon(*)
Unesite telefon preduzeća.

E-mail(*)
Unesite validnu E-Mail adresu.

Kontakt osoba(*)
Unesite kontakt osobu preduzeća.

Vrsta delatnosti(*)
Unesite vrstu delatnosti.

Broj zaposlenih(*)
Navedite broj zaposlenih

Obveznik PDV-a(*)
Izaberite odgovor

Podaci o poslovanju:

Poreski period za obračun PDV-a

Broj primljenih računa

Broj izdatih računa

Broj/vrednost osnovnih sredstava

Broj veleprodajnih objekata

Broj maloprodajnih objekata

Specifičnosti, napomene
Invalid Input

  

Navedeni podaci se koriste isključivo sa sastavljanje informativne ponude na zahtevani upit i u druge svrhe se neće koristiti.

Napomena: ukoliko ste novo osnovano pravno lice ili tek planirate da osnujete preduzeće u navedena polja unosite parametre na osnovu Vaše procene.

Odgovor na upit dobićete u najkraćem mogućem roku i on je informativnog karaktera.