Υπηρεσίες

Όπως έχουμε προηγουμένως αναφέρει, οι υπηρεσίες μας προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας, στη σύγχρονη επιχείρηση καθώς και τη υφιστάμενη νομοθεσία. Η ποι…

Ειδική προσφορά - Ίδρυση εταιρείας

Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να ξεκινήσετε τη δική σας ιδιωτική επιχείρηση, πόσα έξοδα υπάρχουν ακόμα και πριν αρχίσει η εταιρεία να λειτουργεί. Γι' αυτό το λόγο έχουμε σχεδιάσει…

Τιμές

Έχοντας υπόψη ότι κάθε εταιρεία έχει κάποιες συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες που απαιτούν εξατομικευμένη προσέγγιση και ανάλυση, την τιμή της υπηρεσίας θα καθορίσουμε και θα συμφωνήσο…

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με όλα τα θέματα που σας ενδιαφέρουν ...…

Όπως έχουμε προηγουμένως αναφέρει, οι υπηρεσίες μας προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας, στη σύγχρονη επιχείρηση καθώς και τη υφιστάμενη νομοθεσία. Η ποικιλία των υπηρεσιών είναι μεγάλη όπως είναι μεγάλη η ποικιλία των δραστηριοτήτων. Više informacija>>>

Outsorcing usluge

U skladu sa načinom organizovanja i poslovnom logikom, ukazala se potreba firmi da povere (Outsource) taj poslovni segment, deo oko obračuna zarada. Više informacija>>>